facebook

12 години SKY LINE,
качествени дограми и фасади!

Какви са условията за качествен монтаж?

Отговаря Кирил Попов, Ръководител Направление Монтажи

Не е тайна, че даже най-красивата и качествена дограма или фасада при един неправилен монтаж може да загуби всички свои първоначални достойнства.

Трябва да отбележим, че именно при монтажа се извършват най-голям брой грешки. Технологията на монтажните дейности във фирма "Скай Лайн" се извършват в съответствие с приетите европейски стандарти, а професионализма и натрупания 10 годишен опит, позволяват да се гарантира високо качество и оперативна работа! 

Залог за успех на монтажните работи се явяват следните действия:

 1. Измерване на готовото изделие за съответствие с отвора преди поставянето на конструкцията. 
 2. Пълно съответствие на действията съгласно технчески инструкции. 
 3. Използване само на оригинални елементи. 
 4. Избор на крепежни елементи и тяхното правилно използване. 
 5. Устойчиво закрепване на прозореца в отвора. 
 6. Запълване на луфта около прозореца с термоизолационен материал, който се избира индивидуално. 

Какво представлява ПРОТИВОВЗЛОМНАТА ЗАЩИТА ЗА ПРОЗОРЦИ

Отговаря инж.Мария Паничаров- проектант Дограми и фасади SKY LINE

През последните години все по-голяма популярност добиват механичните противовзломни устройства за прозорци и врати. Обръща се все по-голямо внимание на качеството на предлаганите продукти – използването на профилни системи от висок клас, възможността от поставянето на обков с повишено ниво на безопасност. Всички елементи –  от материалите за изготвянето на дограмата  до монтажа на рамката към носещата стена, от избора на обкова и стъклопакета  до топлоизолацията, трябва да съответстват и на изискванията за противовзломност.
Противовзломният прозорец трябва да притежава следните конструктивни елементи:
• Обков, обезпечен със специални противовзломни ъглови предавки c гъбовидни цапфи и противовзломни насрещници, предпазващи крилото при опит да се отдели от рамката.
• Противовзломен стъклопакет cъс защита срещу разби­ване на стъклата. Необходимостта от противовзломно остъкле­ние е опомената в европейските норми EN 356.
• Стабилна носеща конструкция на прозореца (здраво захващане на стъклопакета с помощта на специални видими или скрити елементи; защитна планка, монтирана с винтчета към рамката).

ПРОТИВОВЗЛОМЕН ОБКОВ FAVORIT Si-line    
Основният детайл, изпълняващ ролята на противов­зломна защита, се явява специалният заключващ елемент - гъбовидната цапфа с диаметър 11 мм. Включена е в стандартия комплект обков за двуплоскостно отваряне на прозорец. Възможност за регулиране на притискането ± 1 мм. Противовзломната гъбовидна цапфа е изготвена от особено здрава стомана и издържа статическо натоварване от 1500 кг, което е потвърдено при провеждането на лабораторни изпитвaния. Гъбовидната цапфа може да бъде окомплектована с различни елементи на обкова, например, ъглови предавки. На долната противовзломна ъглова предавка има гъбовиден заключващ елемент, обезпечаващ повишената безопaсност срещу взло­м даже при отворено положение на крилото. Освен това, ъгловата предавка има повдигач на крилото. Голяма роля  при  обезпечение на  безопасността и проти­вовзломните свойства на прозореца играят също металните  де­талйли на обкова към рамката (насрещниците). Противовзломната заключваща мартина съответства на изискванията за безопасност от основна безопасност до клас WK2 е с заключващ цилиндър  и гъбовидни цапфи. Особеност на общата система обков Favorit Si-line Основна безопасност се състои в това, че те са конструирани според модулния принцип..
Клас на противовзломност WK1. Всички ъгли на крилото са надеждно зaщитени. По периметъра са приложени ъглови предавки c гъбовидни цилиндри. B набора от детайли - защита от пробиване на ро­зетката за задвижване и дръжката с възможност за заключване.
Прозорците c клас на противовзломност WK2 трябва да имат не по-малко от 4-8 точки на заключване.
Един прозорец се смята за подсигурен срещу взлом, ако оказва механично съпротивление за определен период от време на опити за проникване в помещението. За да се различат видовете проникване в сграда, свързани с различен тип правонарушение - от спонтанно проникване през прозореца от хулигански подбуди до действия на опитни престъпници, според нормите DIN V ENV 1627 се разграничават 6 класа на противовзломност.
Класове противовзломна защита, продължителност на съпротивление срещу взлом и препоръки по приемане на противовзломни конструкции за прозорци и врати

За частни домове, като правило, достатъчно се явява ниво на противовзломна защита от 1-ви до 3-ти клас. Следващите класове на защита се прилагат на обекти c високи изисквания за лична защита или висок риск за безопасност (напр. в банки).  

 

 

 


 

ГАРАНЦИИ

ГАРАНЦИИТЕ НА Фирма ”SKY LINE – Т.Вергилова” ЗА ВИСОКО КАЧЕСТВО са:

 • Цялостният контрол на качеството на продукцията;
 • Създадената и успешно работеща оперативна сервизна група, способна да реши всеки възникнал проблем;
 • Постоянно провеждащите се изпитания на продуктите в независими изследователски центрове;
 • Непрекъснатото специализирано обучение на всички нива във фирмата.

5 годишно безплатно гаранционно поддържане :

 • за подвижни части и механизми;
 • за херметичност на стъклопакетите.
   

телефони: 02/ 936 65 28; 931 81 33, гр.София, ул.Братя Миладинови No 36

е-mail: office@skylinebulgaria.com SkyLineBulgaria.com © 2006 - 2011

Дизайн и поддръжа Дот Медиа