facebook

12 години SKY LINE,
качествени дограми и фасади!

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОСТЪКЛЯВАНЕ

В основата на остъкляването на всяка сграда стоят няколко важни аспекта, а именно:

 • термална изолация
 • соларен и светлинен контрол
 • акустична изолация
 • сигурорност и безопастност
 • архитектура и декорация

Разглеждайки въпроса с термалната защита от основно значение е да обърнем сериозно внимание на топлинните загуби в помещението или сградата. Проучвания на специалисти в тази област дават следната информация за загубите на топлина през:

 • подове-9%
 • стени-26%
 • покрив-24%
 • прозорци-41%

Не можем да не споменем, че около 85% от всеки един прозорец се падат на стъклата. От тук можем да формулираме и един от основните проблеми за подобряването на термалния контрол във всеки дом, а именно правилния избор на стъкла. В тази насока се предлага широка гама от стъкла, които при правилна комбинация в стъклопакет намаляват топлинните загуби през зимата. От своя страна правилно подбраните стъкла спомагат за намаляване на разходите за охлаждане през лятото и като цяло спомагат за постигане на добър климатичен контрол.

По отношение на соларния и светлинен контрол са разработени широка гама от нискоемисийни стъкла, които позволяват проникването само на онази част от слънчевите лъчи, които носят със себе си светлина, без да претоварват помещенията с извънредно количество на топлина. Това се налага поради факта, че 100% от слънчевото излъчване е топлина, но само 50% е видима светлина. Чрез правилния подбор на нискоемисийни стъкла, се постига допускане само на нужния светлинен спектър и намаляване на разходите за климатизация през лятото.

Акустичната изолация също е от значение в наши дни. Всички ние сме свидетели на непрестанния звуков тормоз, който ни обгръща. Най- силно повлияни от шума обикновено са обитателите на жилища близо до летища, булеварди, предприятия. Шумът оказва влияние не само на съня и покоя, но и върху цялостната нервна система на хората. Ето защо е много важно да се постигне максимална шумоизолация на помещенията, в които прекарваме по- голямата част от времето си. Специално са разработени стъкла, които спомагат за изолиране до 40dB на шума отвъд пределите на сградата.

Описвайки икономическия аспект от приложението на съвременните стъкла, не можем да пропуснем и сигурността, и защитата на нашето звраве, живот и нашата собственост. Опасността да бъдем наранени от счупване на стъкло вече до голяма степен може да бъде избегната чрез използването на ламинирани стъкла. Според конкретните нужди се предоставят стъкла с различни характеристики и свойства, които могат да ни предпазят, както при неволно счупване, така и да защитат нашата собственост и дори живота ни при едно умишлено нападение. Все по- популярни стават стъклата, защитаващи ни при изстрели от огнестрелно оръжие или опит за влизане с взлом.

На фона на всичко описано по- горе не можем да не се обърнем и към едно от основните свойства на стъклата, а именно прозрачността. Целта на съвременният човек да види и да бъде видян, да използва максимално добре красотата и естетиката на формите и светлините, се съчетава умело от стъклото и дизайнерската ръка. Все по- широко навлизат в бита и ежедневието ни стъкла, не само за екстериорна, но и за интериорна употреба. Многообразието от цветност на стъклата дава възможност за постигане на различна визия.

Като заключение трябва да обобщим изначалните основни функции на стъклото, което спомага:

 • за набавяне на светлина
 • за видимостта, както отвън- навътре, така и от вътре- навън
 • да предпазва от вятър и дъжд

Благодарение на богатата палитра от стъкла се разширява възможността за избор, както според практическата необходимост, така и да задоволят естетическите потребности на клиентите.

ГАРАНЦИИ

ГАРАНЦИИТЕ НА Фирма "СКАЙ ЛАЙН ДОГРАМИ И ФАСАДИ" ЗА ВИСОКО КАЧЕСТВО са:

 • Цялостният контрол на качеството на продукцията;
 • Създадената и успешно работеща оперативна сервизна група, способна да реши всеки възникнал проблем;
 • Постоянно провеждащите се изпитания на продуктите в независими изследователски центрове;
 • Непрекъснатото специализирано обучение на всички нива във фирмата.

5 годишно безплатно гаранционно поддържане :

 • за подвижни части и механизми;
 • за херметичност на стъклопакетите.
 • КАЛКУЛАТОР

за изчисляване на прозорец

Стъпка 1

Изберете тип SKY LINE прозорец:

SL Thermo
SL Home
SL Gold
SL Comfort
SL Briliant
SL Alum-Wood

Изберете типа на стъклопакета:

SL Standart
SL Isolierlux
SL Solarlux

Стъпка 2

 

Въведете размерите на отвора на прозореца:

Рамка на прозорец

x - ширина на отвора на прозореца в m

y - височина отвора на прозореца в m

x = m
y = m

Стъпка 3

 

Изберете на колко части желаете да е разделен прозореца?

Брой части на прозорец

Брой части: 1 - +

Колко части от прозореца искате да се отварят (отваряеми крила)?

Брой отв. крила: 0 - +

Стъпка 4

 

Други услуги:

желаете ли подпрозоречен перваз
желаете ли монтаж
желаете ли демонтаж
 

Цена: лв.

В цената е включена изработка, доставка, гаранционно поддържане /лв/

Забележка: за повече информация се обърнете към нашите консултанти

   

телефони: 02/ 936 65 28; 931 81 33, гр.София, ул.Братя Миладинови No 36

е-mail: office@skylinebulgaria.com SkyLineBulgaria.com © 2006 - 2011

Дизайн и поддръжа Дот Медиа